LoaderNahrávám...

 Ochrana osobních údajů

Naše oznámení o ochraně osobních údajů vám objasní, která osobní a neosobní data od vás můžeme shromažďovat, jak je shromažďujeme, jak je chráníme, jak je můžeme sdílet, jak k nim můžete získat přístup a změnit je a jak můžete omezit jejich sdílení. Toto oznámení také vysvětluje některá práva, která máte s ohledem na vaše osobní data.

Kontaktní údaje správce dat

Bohumír Kuhn
Potápěčské centrum HASTRMAN
Mládežnická 1275
293 01 Mladá Boleslav

Tel.: 603 161 417
Email: kuhn@hastrman.cz
Tento dokument řídí ochranu osobních údajů našich webových stránek www.hastrman.cz

Definice
 • "Neosobní údaje" (NPD) jsou informace, které nejsou v žádném případě osobně identifikovatelné.
 • "Osobními údaji" (PD) se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. Osobní údaje jsou v mnoha ohledech stejné jako osobní identifikační údaje. Osobní údaje jsou však širší a zahrnují více dat.
 • "Návštěvník" je někdo, kdo pouze prohlíží naši webovou stránku
 • "Členem" je osoba, která se u nás zaregistrovala, aby využívala naše služby.
 • "Uživatel" je kolektivní identifikátor, který se vztahuje buď na návštěvníka, nebo na člena.


Vaše práva

Spolu s používáním našich webových stránek a poskytováním osobních údajů můžete mít některá práva podle obecných nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších zákonů. V závislosti na právním základu pro zpracování vašich osobních údajů můžete mít některá nebo všechna následující práva:
 • Právo být informován
  Máte právo být informováni o osobních údajích, které shromažďujeme od vás a o tom, jak je zpracováváme.
 • Právo na přístup
  Máte právo obdržet potvrzení, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány a mít možnost přístupu k těmto datům.
  Členové mají přístup ke svým osobním údajům prostřednictvím svého účtu.
 • Právo na nápravu
  Máte právo na opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
  Členové si můžou své osobní údaje upravit sami prostřednictvím svého účtu nebo zasláním požadavku na e-mail správce dat (viz.výše).
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
  Máte právo požadovat odstranění nebo smazání vašich osobních údajů, pokud neexistují žádné přesvědčivé důvody pro pokračování v jejich zpracování.
  Člen má možnost svůj účet smazat v nastavení účtu.
 • Právo omezit zpracování
  Máte právo "zablokovat" nebo omezit zpracování vašich osobních údajů. Pokud jsou vaše osobní údaje omezeny, můžeme data uchovávat, ale ne dále zpracovávat.
  Členové mohou omezit zpracování svých osobních údajů prostřednictvím svého účtu.
 • Právo na námitku
  Máte právo vznést námitky proti tomu, že zpracováváme vaše osobní údaje z následujících důvodů:
  • Zpracování bylo založeno na oprávněných zájmech nebo plnění úkolů ve veřejném zájmu / výkonu veřejné moci (včetně profilování)
  • Přímý marketing (včetně profilování)
  • Zpracování za účelem vědeckého / historického výzkumu a statistiky.
 • Práva související s automatizovaným rozhodováním a vytvářením profilů
  • Automatizované rozhodování a profilování
   Budete mít právo nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, která vytváří právní účinky ohledně vás nebo vá podobně významně ovlivňuje.
  • Podání stížnosti u orgánů
   Máte právo podat stížnost dozorčím orgánům, pokud vaše informace nebyly zpracovány v souladu s obecnými nařízeními o ochraně údajů. Pokud dozorčí orgány řádně nevyřeší vaši stížnost, můžete mít právo na soudní opravný prostředek.

Informace, které shromažďujeme

Obecně řídíte množství a typ informací, které nám poskytnete při používání našeho webu.

Náš právní základ pro shromažďování a zpracování osobních údajů

Náš právní základ pro shromažďování a zpracování vašich osobních údajů při registraci do informačního bulletinu, konference, workshopu, služeb a informací o produktech prostřednictvím emailové komunikace je založen na souhlasu.

Co se stane, pokud nám neposkytnete své osobní údaje

Pokud nám neposkytnete dostatek osobních údajů, možná vám nebudeme moci poskytnout všechny naše služby. Můžete však přistupovat a používat některé části našich webových stránek, aniž byste nám poskytli vaše osobní údaje.

Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby

Automatické informace

Automaticky přijímáme informace z vašeho webového prohlížeče nebo mobilního zařízení. Tyto informace mohou obsahovat název webové stránky, ze které jste zadali naši webovou stránku, pokud existují, stejně jako název webové stránky, kterou navštívíte, když opustíte naše webové stránky, jméno poskytovatele internetových služeb, typ webového prohlížeče, typ mobilního zařízení, operačního systému počítače a údajů o aktivitě prohlížení při používání našich webových stránek. Všechny tyto informace využíváme k analýze trendů mezi našimi uživateli za účelem zlepšení našeho webu.

Při vstupu a používání našich webových stránek

Když vstoupíte a použijete naše webové stránky a souhlasíte s použitím cookies, některé z těchto souborů cookie mohou obsahovat vaše osobní údaje.

Při registraci uživatelů a členů

Když se zaregistrujete jako člen, můžeme shromáždit některé nebo všechny následující informace: vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo.

Tyto údaje jsou použity následujícími způsoby:
 • Jméno a přijmení
  Zobrazujeme ho, aby byl viditelný autor obsahu stránek (novinky, akce nebo reportáže) nebo diskusního příspěvku
 • E-mailová adresa
  Používáme ji pro přihlášení k uživatelskému účtu a pro informování členů o nových akcích nebo reportážích na webových stránkách. Slouží i pro komunikaci v rámci bazaru, který je členům k dispozici.
 • Telefonní číslo
  Může být použito v rámci bazaru pro usnadnění a zrychlení komunikace mezi prodávajícím a kupujícím
 • Heslo
  Je použito pro přihlášení k uživatelskému účtu. Musí splňovat nároky na složitost (min. délka 6 znaků, malá a velká písmena a čísla). Hesla jsou ukládána v zahashované podobě.

Cookies

Více informací o cookies naleznete v našich Zásadách cookies

Jak jsou vaše informace použité

Informace, které od vás obdržíme, používáme k:
 • Poskytování služeb
 • Vylepšování našich webových stránek
 • Řešení problémů
 • Informování o novinkách na webových stránkách

Komunikace a e-maily

Když s Vámi komunikujeme o našich stránkách, použijeme e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci. Můžeme vám také posílat e-maily s informacemi o novinkách nebo nových akcích, pokud jste se přihlásili k odběru takových informací. Nastavení přijímání těchto emailů si můžete kdykoli změnit prostrdnictvím svého účtu.

Sdílení informací s přidruženými společnostmi a jinými třetími stranami

Osobní údaje poskytnuté na těchto webových stránkách neprodáváme ani neposkytujeme žádným třetím stranám.

Právně požadované vydání informací

Můžeme být zákonem požádáni o zveřejnění vašich osobních údajů, pokud takové zveřejnění je
 • požadované předvoláním, zákonem nebo jiným právním postupem
 • nezbytné pro pomoc úředníkům činných v trestním řízení nebo vládním donucovacím orgánům
 • nezbytná k naší ochraně před soudními žalobami nebo nároky třetích stran, včetně vás a / nebo jiných uživatelů nebo členů
 • nutná k ochraně zákonných práv, osobního / nemovitého majetku nebo osobní bezpečnosti

Diskusní fóra

Naše webové stránky mohou nabídnout uživatelům možnost vzájemně komunikovat prostřednictvím diskusních fór nebo jiných mechanismů. Nefiltrujeme ani nesledujeme, co je na těchto diskusních fórech zveřejněno. Pokud se rozhodnete na těchto diskusních fórech zveřejnit, měli byste být opatrní, jaké osobní údaje zveřejníte, neboť tato informace není chráněna naším upozorněním o ochraně osobních údajů, ani nezodpovídáme za to, pokud se rozhodnete zveřejnit své osobní údaje prostřednictvím příspěvků. Osobní údaje, které zveřejníte na našich webových stránkách mohou být k dispozici po celém světě prostřednictvím internetu. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití takových informací jinými uživateli.

Zachování a zničení osobních údajů

Informace, které od vás shromažďujeme (včetně vašich osobních údajů), uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu stanovenou zákonem. Vaše informace mohou být uchovávány v elektronické podobě, v písemné formě nebo v kombinaci obou. Pokud vaše informace již nepotřebujete, tak je zničíme nebo odstraníme.

Aktualizace osobních údajů

Osobní údaje můžete aktualizovat pomocí služeb nalezených na našich webových stránkách (ve vašem uživatelském účtu). Pokud takové služby neexistují, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních informací uvedených v horní části tohoto upozornění a my vám pomůžeme. Vaše osobní údaje však můžeme uchovávat podle potřeby k prosazování našich smluv a dodržování zákonných povinností.

Zrušení souhlasu s používáním vašich osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas, abychom mohli používat vaše osobní údaje.

Ochrana práv třetích stran na ochranu osobních údajů

Pokud nějaké příspěvky, které vytvoříte na našich webových stránkách, obsahují informace o třetích stranách, musíte se ujistit, že máte oprávnění zahrnout tyto informace do vašeho příspěvku. Nejsme právně zodpovědní za jednání našich uživatelů, ale odstraníme veškeré příspěvky, o kterých nás informují, pokud tyto příspěvky porušují práva na ochranu soukromí ostatních.

Nastavení Do Not Track

Některé prohlížeče mají nastavení, které sdělí webovým stránkám, že si uživatel nepřeje být sledován. Naše webové stránky toto nastevení respektují. V prohlížeči můžete vypnout funkce sledování a další nastavení zabezpečení. Více informací zjistíte v uživatelském manuálu vašeho prohlížece.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky nejsou pod naší kontrolou a nepodléhají našemu oznámení o ochraně soukromí. Tyto webové stránky pravděpodobně budou mít vlastní oznámení o ochraně osobních údajů. Za tyto webové stránky nemáme žádnou odpovědnost a odkazy na tyto webové stránky poskytujeme pouze pro vaše pohodlí. Berete na vědomí, že vaše používání a přístup na tyto webové stránky jsou výhradně na vaše riziko. Je vaší povinností zkontrolovat oznámení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek, abyste zjistili, jak zacházejí s vašimi osobními údaji.

Ochrana soukromí dětí

Uvědomujeme si, že dítě mladší 18 let se může pokusit o přístup na naše webové stránky. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a věříte, že vaše dítě používá naše webové stránky, kontaktujte nás. Než odstraníme jakékoli informace, můžeme vás požádat o průkaz totožnosti, abychom zabránili škodlivému odstranění informací o účtu. Pokud zjistíme, že dítě má přístup na naše webové stránky, vymažeme jeho informace v přiměřené lhůtě. Berete na vědomí, že neověřujeme věk našich uživatelů, ani za to nemáme žádnou odpovědnost.

Naše e-mailová pravidla

Nebudeme prodávat, pronajímat ani jinak poskytovat vaši e-mailovou adresou žádné třetí osobě bez vašeho svolení.

Naše bezpečnostní politika

Webové stránky jsme vytvořili pomocí standardních bezpečnostních opatření a autentizačních nástrojů, které chrání zabezpečení vašich osobních údajů. My a třetí osoby, které nám poskytují služby, také zachovávají technické a fyzické záruky ochrany vašich osobních údajů. Bohužel nemůžeme zamezit ztrátě nebo zneužití vašich osobních údajů při přenosu dat přes internet kvůli jeho povaze.
Důrazně vás vyzýváme, abyste chránili jakékoli heslo, které můžete mít na našich webových stránkách a s nikým ho nesdíleli. Měli byste se vždy odhlásit z našich webových stránek, když je chcete přestat používat, zejména pokud sdílíte nebo používáte počítač na veřejném místě.

Změny v oznámení o ochraně soukromí

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit toto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud se naše společnost rozhodne změnit toto oznámení o ochraně osobních údajů, tyto změny zveřejníme na našich webových stránkách, aby naši uživatelé byli vždy informováni o tom, jaké informace shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme. Pokud se kdykoli rozhodneme zveřejnit nebo použít vaše osobní údaje metodou odlišnou od metody, která byla specifikována v době, kdy byla shromážděna, zašleme vám předem informační e-mail (zaslaný na e-mailovou adresu ve vašem účtu). V opačném případě budeme používat a zveřejňovat osobní údaje našich uživatelů v souladu s platným oznámením o ochraně soukromí, kdy byly informace shromážděny. Veškeré vaše další používání našich webových stránek, služeb a produktů po změně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů bude znamenat, že s takovou změnou souhlasíte.

Otázky týkající se oznámení o ochraně osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našeho oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím údajů uvedených v horní části tohoto oznámení.

Pošlete nám feedback