LoaderNahrávám...

SDI - Přehled kurzů


Potápění se základní výstrojí (Skin Diver)
Kurz poskytne studentům znalosti potřebné pro potápění se základní výstrojí (maska, dýchací trubice, ploutve). Mohou se bezpečně potápět v obdobných podmínkách, za jakých probíhal výcvik. Absolventi se mohou přihlásit do kurzu SDI potápění s přístrojem.

Program pro budoucí potápěče (Future Buddies)
Program pro budoucí potápěče je zcela nový projekt, který poskytne dětem ve věku 8 a 9 let úvod do přístrojového potápění v bezpečném vodním prostředí pod přímým dohledem instruktora. Děti si mohou vyzkoušet dýchání z přístroje v chráněném prostředí (např. bazénu). V teorii se probírají témata jako je historie potápění, potápěčská výstroj a vodní prostředí.

Kurz potápění s přístrojem (Open Water Diver – OWD)
Kurz potápění s přístrojem (OWD) je základní výcvikový stupeň potápění s dýchacím přístrojem. Kurz poskytne všechny potřebné znalosti týkající se vodního prostředí, působení fyzikálních zákonů, fyziologie potápěče, používané výstroje i zásad bezpečného potápění a plánování ponorů. V průběhu výcviku v chráněném vodní prostředí a ponorů ve volné vodě si studenti v praxi osvojí potápěčské dovednosti nutné k samostatnému potápění do hloubek 18 m.
Cena: 6 200,- Kč

Program rozvoje pokročilého potápěče (AOWD)
SDI program rozvoje pokročilého potápěče byl navržen tak, aby jeho výsledkem byl opravdu pokročilý potápěč. Podle starého způsobu výcviku mohl student nastoupit do kurzu pro pokročilé potápěče ihned po dokončení základního výcviku a absolvovat tak celkem 9 sestupů pod dohledem instruktora. Nový program pro pokročilé potápěče nyní vyžaduje získat čtyři SDI specializační kvalifikace nebo jejich ekvivalent a uskutečnit celkem 25 ponorů.

Sólo potápěč (Solo Diver)
Cílem tohoto kurzu ke vycvičit potápěče k správnému sólo (osamocenému) potápění a seznámit jej i nebezpečími a správnými postupy při sólovém potápění.

Kurz potápěče záchranáře (Rescue Diver)
Záchranářský kurz je určen k získání potřebných znalostí a dovedností k efektivnímu provádění záchranných akcí a poskytování potřebné první pomoci. Studenti se učí nejen metody záchrany a správné poskytování první pomoci při postižení dekompresní nemocí, ale i zvládnutí potápěče v panice.

Kurz divemastera (Divemaster)
Kurz pro divemastra poskytne potřebné znalosti pro vedení skupiny certifikovaných potápěčů ve vodním prostředí. Absolventi mohou asistovat instruktorům při výcviku: Dále mohou řídit a dohlížet na ponory certifikovaných potápěčů. V tomto kurzu se cvičí studenti v získávání znalostí a dovedností potřebných pro vedení skupin potápěčů.

Kurz asistenta instruktora (Assistant Instructor)
V tomto kurz získají účastníci praktické zkušenosti s vedením výcviku pod dohledem aktivního instruktora. Studenti budou pomáhat instruktorovi při výuce v kurzech potápění s přístrojem, pokročilý potápěč, potápěč záchranář. Po skončení tohoto kurzu mohou absolventi učit a certifikovat potápěče se základní výstrojí, mohou vést program pro neaktivní potápěče. Dále mohou provádět testové zkoušky v kurzech potápění s přístrojem.

Specializační kurzy SDI

 • Potápěč ve větších nadmořských výškách
 • Potápěč ze člunu
 • Potápěč s počítačem
 • Nitroxový potápěč s počítačem
 • SDI hloubkový potápěč
 • Potápěč s skútrem
 • SDI driftový potápěč
 • Specialista na vybavení
 • Potápěč pod ledem
 • Ochranář vodního prostředí
 • Potápěč v noci nebo za snížené viditelnosti
 • Potápěč výzkumník
 • Potápěč pátrač vyhledávač
 • Podvodní navigátor
 • Podvodní fotograf
 • Podvodní video kameraman
 • Vrakový potápěč
 • Poskytovatel CPROX
 • TDI Nitroxový potápěč

Pošlete nám feedback