LoaderNahrávám...

TDI - Přehled kurzů


Nitroxový potápěč (Nitrox diver)
Toto je úvodní kurz pro rekreační potápěče, kteří chtějí při potápění používat obohacený vzduch (EAN - Enriched Air Nitrox) jako dýchací plyn. Cílem tohoto kurzu je seznámit potápěče s výhodami, nebezpečími a správnými postupy používání nitroxu s obsahem 22% až 40% kyslíku.

Pokročilý nitroxový potápěč (Advanced Nitrox diver)
Tento kurz se zabývá používáním EAN s obsahem 21% až 100% kyslíku pro dosažení optimální směsi pro hloubky do 45 metrů. Cílem tohoto kurzu je seznámit potápěče s výhodami, nebezpečími a správnými postupy používání EAN22 až po 100% kyslík při ponorech, u kterých je nutná stupňovitá dekomprese.

Zkušený vrakový potápěč
Tento kurz zajišťuje výcvik a přípravu k provádění komplikovaných sestupů na vracích. Vyučují se techniky a způsoby pronikání do vraku.

Dekompresní postupy
Kurz se zabývá teorií, metodami a postupy při potápění s plánovanou stupňovitou dekompresí. Cílem kurzu je naučit potápěče jak plánovat a provádět standardní sestupy se stupňovitou dekompresí, bez překročení mezní hloubky 50 m, pokud neprobíhá výuka v kombinaci s kurzy zkušený nitroxový potápěč, hloubkové potápění, zkušený vrakový potápěč. Jsou probírány nejčastější požadavky na vybavení, konfigurace výstroje a používání dekompresních směsí (včetně EAN a O2).

Hloubkové potápění
V tomto kurzu se vyučují metody a znalosti potřebné k zodpovědnému používání vzduchu k potápění do hloubek do 55 m, s prováděním stupňovité dekomprese, s použitím směsí nitroxu a čistého kyslíku při dekompresi.

Základní trimix (Basic Trimix Diver)
V tomto kurzu se učí zodpovědné a bezpečné používání dýchacích směsí s obsahem helia při sestupech, které vyžadují stupňovitou dekompresi s použitím nitroxu a/nebo čistého kyslíku. Maximální hloubka je 60 m.

Pokročilý trimixový potápěč (Advanced Trimix Diver)
V tomto kurzu se učí zodpovědné a bezpečné používání dýchacích směsí s obsahem helia při sestupech, které vyžadují dekompresi s použitím nitroxu a/nebo čistého kyslíku. Maximální hloubka je 100 m.

Uzavřený okruh (Rebreather)
Toto je základní výcvikový stupeň pro zájemce o používání nitroxového přístroje s polouzavřeným okruhem (důkladně se probírají výhody, nebezpečí a správné postupy).

Míchač nitroxu (Nitrox Blender)
Cílem tohoto kurzu je naučit účastníky správnému používání technického vybavení pro přípravu nitroxu a upozornit na nebezpečí při míchání nitroxových plynů pro rekreační potápění.

Zkušený míchač plynů (Gas Mixture Blender)
Cílem tohoto kurzu je naučit účastníky správné postupy, které jsou potřebné pro míchání vysoce kvalitních směsí plynů.

Servisní technik
V tomto kurzu se naučí úspěšní účastníci připravovat potápěčskou výstroj pro plyny používané při technickém potápění.

Uzavřené prostory, kaverny
V tomto kurzu získají účastníci základní znalosti pro potápění v prostorách bez volné hladiny a v kavernách v rámci dosahu denního světla. Současně se seznámí s nebezpečími, která jsou specifická pro jeskynní potápění. Kurz potápění v kavernách není v žádném případě kurzem pro potápění v jeskyních.

Úvod do jeskynního potápění
Tento kurz je úvod do základních principů jeskynního potápění s používáním jedné lahve. Úvod do jeskynního potápění je druhý stupeň při učení bezpečných technik jeskynního potápění, který vychází ze znalostí získaných v kurzu potápění v kavernách.

Jeskyně
Tento kurz je třetí stupeň v řadě kurzů TDI na cestě k získání kvalifikace jeskynního potápěče. Jeho součásti je náročné plánování jeskynních sestupů a jejich praktické provádění v různých typech jeskynních systémů a nácvik různých situací, se kterými se může potápěč setkat pod vodou.

Pošlete nám feedback